Tiedotuslehdet

Saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan syksyllä 2020. Tiedotuslehdet eivät ole saavutettavia, joten ne on poistettu sivuilta. Tiedotuslehtiä voi pyytää sähköpostitse Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeen tiedotuslehti 2019

Kuvakaappaus vuoden 2019 tiedotuslehden etusivusta.


Hankkeen tiedotuslehti 2018

Kuvakaappaus vuoden 2018 tiedotuslehden etusivusta.