Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta

Hankkeen aktiivinen toiminta on päättynyt 11/2019, mutta neuvottelukuntatyö jatkuu. Ajankohtaisia kuulumisia sekä tietoa tulevista tapahtumista löydät uusilta verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-ely-keskuksen-vesienhoitoverkostot/etusivu

Kenelle Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta on suunnattu?

Yhteistyössä, kumppanuuksissa ja verkostoissa on voimaa. Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta on yhteistyötaho ja verkostoitumispaikka niille, joilla on tahtoa edistää vesistöjen hyvinvointia, pohtia uusia ratkaisuja vesistökunnostusten toteuttamiseen. Vesistöryhmässä kaikki tahot, niin kunnat, yhdistykset, järjestöt, yritykset kuin yksityishenkilöt ovat mukana tekemässä jotain yhteistä ja suurta. Pienetkin teot ovat suuria, kun riittävän moni tekee niitä.

Ikaalisten reitin vesisenhoidon neuvottelukunnassa tarvitaan asiantuntemusta eri aloilta, kuten kuntasektorilta, yksityispuolelta, maa -ja metsätaloudesta, teollisuudesta sekä talkoovoimaa, vaikutusvaltaa, erilaisia mielipiteitä, ideoita ja ennen kaikkea intoa yhteistyöhön. Mitä sinä haluat tuoda mukanasi neuvottelukuntaan?

Neuvottelukunnan jäsenistöä auditoriossa seuraamassa Arja Pihlajan esitystä.

Kuva: Anne Mäkynen, Pirkanmaan ELY-keskus

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon!

Ikaalisten reitin alueella on paljon toteutuneita, mutta myös paljon toteutumattomia vesistöjen kunnostussuunnitelmia. Reitin vedet ovat huonommassa tilassa kuin Pirkanmaan vesistöt keskimäärin ja siksi olisi tarve ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin mieluummin nyt kuin vasta huomenna. Vaikka työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, tehty työ tulee varmasti palkitsemaan tekijänsä.

Vanajavesikeskuksen Sanni Manninen Johansen ja Suvi Mäkelä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen Virve Rinnola työpöydän ääressä.
Yhteistyöpalaverissa Vanajavesikeskuksen Sanni Manninen Johansen ja Suvi Mäkelän kanssa.

Koska valmiita suunnitelmia on jo olemassa, nyt olisi hyvä hetki koota voimat ja ryhtyä kokoamaan hankkeita ja hakea niille rahoitusta. Ikaalisten reitin perustetaan kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva vapaehtoinen ”Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta”, jonka toimintaa ovat kaikki tervetulleita taustaorganisaationsa kautta.

Neuvottelukunta koostuu paikallisista vesistöjen käyttäjistä, yhdistyksistä, yrityksistä, muista toimijoista sekä viranomaisista. Edellä mainituilla tahoilla on parhain tieto alueen vesistöistä. Keskeisenä ajurina ovat paikalliset ja heidän tarpeensa lähijärvien ja jokien tilan parantamiseksi. Kaikessa toiminnassa kuunnellaan Ikaalisten reitin toimijoita, heidän tarpeitaan, toiveitaan ja haasteitaan vesistöasioissa. Tavoitteena on laatia yhteistyössä toimijoiden kanssa toimenpideohjelma, joka tehdään yhdessä paikallisten kanssa. Hanke on siis hyvin pitkälti paikalliskehittämistä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Salla Taskinen
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 0295 036 150, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietosuojaseloste Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnasta